Bezdotykowy obmiar pacjenta | CodoPress

Bezdotykowy obmiar pacjenta

Technologię skanowania 3D wykorzystuje się w wielu dziedzinach, m. in. w medycynie, kontroli jakości czy inżynierii odwrotnej. Pozwala ona na odwzorowanie rzeczywistego obiektu przy zachowaniu jego kształtu, wymiarów, a nawet kolorystyki. Wynikiem takiego pomiaru jest cyfrowy model, który może być później edytowany i przetwarzany przez specjalne programy CAD/CAM.

W wyniku skanowania otrzymuje się tzw. „chmurę punktów”. Jest to zbiór wielu punktów, które odzwierciedlają skanowaną powierzchnię i są opisane pomocy współrzędnych X, Y, Z. Główną metodą wykorzystywaną w skanerze jest metoda optyczna, do której zalicza się techniki triangulacyjne. Są one bezstykowe i polegają na odbiciu światła od badanego obiektu i określeniu jego geometrii przy wykorzystaniu światłoczułego detektora. W zależności od użytego rodzaju światła wyróżnia się triangulację laserową i oświetlenie światłem strukturalnym.

Zastosowanie metody bezdotykowego obmiarowania Pacjenta umożliwia otrzymanie pomiarów obwodów ciała o bardzo wysokiej dokładności oraz pozwala na zebranie większej ilości pomiarów w krótszym czasie. Jednocześnie eliminuje błędy rozrzutu, które mogą wynikać z techniki manualnego pobierania pomiarów. Otrzymany wyrób idealnie odwzorowuje kształt ciała Pacjenta, co w przypadku przeprowadzenia pomiarów manualnych nie jest możliwe. Wytworzony w ten sposób produkt jest odpowiednio wyprofilowany, spersonalizowany i rozłożenie sił uciskających pożądane powierzchnie ciała jest równomierne.